Buurtland Bilderdijkkade

Op het braakliggende terrein naast de Hallen gebeurt NIKS. Sinds de sloop van het oude stadsdeelkantoor is er van de plannen die het stadsdeel had, namelijk het bouwen van 400 appartementen, niets gekomen. In plaats van wat te doen met al die vierkante meters grond in het midden van de stad zijn er bouwhekken omheen geplaatst en lijkt het vooral een verzamelpunt voor straatafval.

Een aantal buurtbewoners wilden hier verandering in brengen. Zij zagen een openbare tuin voor de gehele buurt voor zich, en namen initiatief om dit te realiseren. Er werden flyers verspreid voor de feestelijke opening. Dit gebeurde niet in samenwerking met stadsdeel West, omdat de er geen officiële toestemming was voor de buurttuinen.

Na het verspreiden van de flyers kwam er bericht van stadsdeel West; de opening van de buurttuin en het gebruik van het braakliggende stuk land werden verboden. Ook werden de dag erna direct bordjes opgehangen met ‘verboden toegang’, en de dag daarna maakte het stadsdeel bekend dat zij ZELF een deel van het terrein wilden transformeren tot een recreatiegebied (lees dit bericht HIER).

Natuurlijk juichen wij als medebewoners van deze buurt dit aan, ook al twijfelen we eraan of de gemeente hun beloftes waarmaakt. Stadsdeel West is namelijk heel goed in het negeren van de wensen van buurtbewoners. Als reactie op deze actie van het stadsdeel is er nog een flyer gemaakt, die hieronder te zien is. Wij beschouwen deze evenementen als het bewijs dat het stadsdeel soms een schop onder hun reet nodig heeft, en uit zichzelf niks zal uitvoeren wat de buurt ten goede komt.

Persbericht Buurtland

 

theatervoorstelling Spoor 12 in De Hallen

Hallen-krakers ontruimen Stadsdeelkantoor

OVJ durft ongelijk niet toe te geven

In een artikel in het parool van vandaag, naar aanleiding van het intrekken van de ontruimingsdreiging door het OM, doet “kraak specialist” (ie oud VVD fractiemedewerker) OVJ van der Bijl wanhopige capriolen om zijn verlies niet toe te hoeven geven;

“Volgens persofficier Otto van der Bijl is er twijfel ontstaan over de heringebruikname van De Hallen. ”Het is niet duidelijk of er nu een reëel plan bestaat voor hergebruik. Daarom ontruimen we nu niet. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van huisvredebreuk, want die is er wel.”

Spijtig dat het Parool dit soort onzin weer eens klakkeloos overneemt zonder de krakers om een weerwoord te vragen, als dit immers echt het geval was geweest had het OM immers gewoon het kort geding door laten gaan. Dan had de rechter hier gewoon, zoals het hoort, over kunnen oordelen. Mocht het OM wonder boven wonder dan hebben gewonnen en een strafrechtelijke ontruiming door de rechter zijn toegestaan dan had het OM in samenspraak met de rest van de driehoek altijd nog vanuit het haar gegeven opportuniteits beginsel de vrijheid gehad om de ontruiming voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Otto van der Bijl verkoopt weer eens smoesjes dus.

Feitelijk juistere verslaggeving (hoewel we  natuurlijk niet zoals at5 beweert met 70 mensen in de hallen wonen) kunt u vinden bij at5 en rtv-noord holland (met radio item)

Toen en Nu

Zo zagen De Hallen er op de dag van de kraak uit:

En zo vandaag:

En hoe morgen?

Persbericht: De Hallen niet ontruimd.

Openbaar Ministerie Amsterdam herziet op laatste moment beslissing omtrent strafbaarheid kraakactie.

Amsterdam, 20 mei

Op het laatst mogelijke moment heeft het OM vandaag de gekraakte Amsterdamse vrijplaatsen De Hallen (Bellamyplein) en Schijnheilig (Passeerdersgracht) laten weten dat ze haar omstreden beslissing tot ontruiming van de panden herziet. Hoewel de motivering nog niet helemaal duidelijk is lijkt het er op neer te komen dat de landadvocaat en het OM, na bestudering van de door de krakers en hun advocaat opgestelde dagvaardingen, inzien dat hun stellingname omtrent wat gebruik volgens art. 138 wvs zou omvatten en de machtsmiddelen die het OM mag inzetten geen stand zou houden in de rechtszaal.

Het voor a.s. vrijdag 20 mei aangekondigde kortgeding tegen de staat is hiermee overbodig en zal dan ook door de krakers worden ingetrokken.

De krakers zijn natuurlijk verheugd met deze terechte koerswijziging en zien hierin behalve een overwinning wat betreft deze panden ook een bevestiging van het standpunt dat de beslissing over het wel of niet ontruimen van kraakpanden thuis hoort bij de civiel rechter en niet bij een officier van justitie. Wat de gevolgen zijn voor de verdere inperking van de rol van het OM voor de, louter op strafrecht gebaseerde, aangekondigde anti-kraakwet is nog niet duidelijk. Maar dat de wet, mocht hij door de Eerste Kamer worden aangenomen, het juridisch nog zwaar te verduren zal krijgen moge duidelijk zijn.

De bewoners en gebruikers van De Hallen en Galerie Schijnheilig kunnen nu in ieder geval voorlopig door met het organiseren van de sociale-, culturele- en politieke activiteiten waarmee ze zich de afgelopen maanden op de kaart hebben gezet. Voor beide panden geld immers dat er nog geen spraken is van concrete plannen voor een nieuwe invulling door de eigenaar. Of zoals een bewoner van De Hallen opgelucht opmerkte “fijn dat ons nu weer gewoon bezig kunnen houden met het redden van dit rijksmonument in plaats van onzinnige procedures tegen de staat”.

De Hallen bij NOVA

Ihkv de discussie en de stemming in de eerste kamer over het kraakverbod heeft NOVA opnames gemaakt bij ons in De Hallen:

bekijk het item via: http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7829/Eerste+Kamer+praat+over+kraakverbod#

Persbericht: De Hallen krakers verzetten zich tegen strafrechtelijke ontruiming, geen ontruiming voor leegstand.

Nieuwe officier van justitie neemt voorschot op een mogelijk kraakverbod en rekt bevoegdheden OM op voorbij die haar gegeven in de grondwet.

De afgelopen dagen is zowel de krakers van een deel van de monumentale tramremise De Hallen als die van Galerie Schijnheilig op de Passeerdersgracht door het amsterdamse OM een strafrechtelijke ontruiming aangezegd. Dit is dus niet, zoals in sommige media foutief is beweerd, omdat er een nieuwe concrete bestemming voor het De Hallen complex is maar omdat de nieuwe met kraakzaken belaste OVJ, mr. Kramer, tot een nieuw beleid heeft besloten. Mr. Kramer is namelijk, in tegenstelling tot haar voorgangers, van mening dat het niet mogelijk zou zijn een groot leegstaand complex te kraken als er ergens, hoe minimaal ook, in het zelfde kadastrale object tijdelijk gebruik zou zijn door anti-krakers. Ook niet als het gekraakte gedeelte duidelijk afgesloten is van het in “gebruik” zijnde gedeelte en de krakers een eigen op- en toegang hebben.
Omdat deze nieuwe doctrine in directe tegenspraak is met zowel de door de Hoge Raad vastgelegde juridische praktijk (die strafrechtelijke ontruimingen verbied van panden waarin de krakers al enige tijd wonen omdat die dan al een solide huisrecht hebben gevestigd) als met het officiële beleid van de amsterdamse driehoek van “geen ontruiming voor leegstand” wringt de OVJ zich in allerlei juridisch onmogelijke bochten om het de nalatige vastgoed eigenaren naar de zin te maken.
Zo werd de kraak door de brave kunstenaars van de Passeerdersgracht eerst drie maanden lang goedgekeurd voordat ze opeens beschuldigd werden van een misdrijf en kregen de krakers van De Hallen enige weken na hun kraak tot hun verbijstering te horen dat ze een strafbaar feit zouden hebben begaan. Dit omdat ze iets hadden gekraakt wat niet leegstond maar dat er nog niet ontruimd zou worden omdat het complex voorlopig nog leeg zou blijven staan (sic). Een blik in de hallen met haar lekkages, overstromingen en vooral veel dode duiven zou trouwens al voldoende bewijs voor structurele leegstand moeten zijn geweest.

Maar als er niet ontruimd ging worden omdat het complex voorlopig nog leeg zou staan, wat is er dan recent veranderd in de situatie rondom De Hallen?
Er zijn dus niet zoals het projectteam graag zou willen doen voorkomen opeens vooruitzichten tot een nieuwe structurele invulling van het complex. De door het oude stadsdeelbestuur geparachuteerde beoogd projectontwikkelaar Lingotto zegt tenslotte zelf dat als (!) ze de opdracht krijgen (wat allerminst zeker is nu zij op fel verzet stuiten van de buurt terwijl een andere ontwikkelaar wel de steun van de buurt heeft), zij in het gunstigste geval pas op zijn vroegst in 2012 kan beginnen in het gekraakte gedeelte.
Het nu voorgespiegelde nieuwe gebruik waar de krakers voor zouden moeten wijken heeft dan ook niks met  de herontwikkeling van De Hallen te maken. Het zou slechts gaan om een twee maanden durende opslag van wat materiaal van de naburige, binnenkort te slopen, gemeentewerf gaan. Dit terwijl de door de krakers notabene na de kraak vrijwillig verlaten naburige hal 2 al reeds volledig ter beschikking staat van gemeentewerken. Het feit dat deze hal veel geschikter is voor de voorgespiegelde opslag maar nog steeds nagenoeg leeg staat toont aan dat het aangekondigd gebruik slechts een farce is om de lastige, kritische krakers te ontruimen. Krakers die met hun actie brede steun genieten in de buurt, ook omdat zij steeds hebben toegezegd dat als de buurt met het stadsdeel overeenstemming bereikt over de invulling van een herontwikkeling van het complex zij bereid zouden zijn tot een vrijwillig vertrek.
Iets waar geen spraken van zal zijn bij een ontruiming op onzinnige strafrechtelijke gronden ten bate van hernieuwde leegstand en verdere verkrotting. Vandaar ook dat de krakers zich niet kunnen voorstellen dat deze zinloze escalatie door de OVJ en het project-team de steun geniet van het nieuwe stadsdeelbestuur West en de Amsterdamse driehoek. Zij verwachten dan ook dat het OM en het project-team de komende week zullen worden terug gefloten en een ontruiming van de baan zal zijn.
Indien dit niet gebeurd zal er op 21 mei zowel een door de krakers van De Hallen als de Passeerdersgracht aangespannen kortgeding dienen waarin de rechter zal worden gevraagd het OM een ontruimingsverbod op te leggen.
Buurtbewoners, krakers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de zittingen bij te wonen; de gehele ochtend vanaf 10.30 in de rechtbank aan de Parnassusweg.

Meer informatie over de geschiedenis van en de huidige situatie in De Hallen kunt u vinden op de websites van de krakers (http://www.dehallenkrakers.wordpress.com) en het bewoners platform (http://www.ronddehallen.nl/)

de flyer

Update en filmavond in de Hallen

Beste buren,

Hierbij een update over het gekraakte gedeelte van de hallen.

Afgelopen dinsdag (4 mei 2010) hebben wij vernomen dat justitie ons wil ontruimen via een strafrechtelijk procedure. Het stadsdeel heeft namelijk besloten, in de laatste dagen dat  Olij in functie was, dat de gemeentewerken een extra opslag nodig hebben. Deze opslag moet per se in het door ons gekraakte gedeelte komen.

Dit is volgens ons klinkklare onzin aangezien de gemeentewerken in de hal naast ons al een opslag heeft en deze hal is nog voor negentig procent leeg. Daarnaast is er nog genoeg leegstand in de rest van de Hallen om alle spullen kwijt te kunnen. Het is daarom ons volstrekt onduidelijk waarom wij weg zouden moeten.

We zien deze actie als een laaste treitering van Olij zodat de plannen van Lingotto geen verdere vertraging zullen oplopen. De meerderheid van de buurt heeft echter laten weten dat zij het volstrekt niet eens zijn met deze plannen en het totaal niet eens zijn met de vriendjespolitiek van Olij.

Volgens de door Lingotto gepresenteerde bouwplannen op 28 april in het voormalig stadsdeelkantoor zullen zij op zijn vroegst in 2012 beginnen met de renovatie van ons deel van de hallen.

Om deze ontruiming te voorkomen zijn wij een kort geding tegen de staat aan het opstarten. Wij zijn niet van plan om te vertrekken voor dit laatste smerige trucje van Bouwe Olij dat alleen zal leiden tot hernieuwde leegstand. Wij hebben altijd onze medewerking verleend bij het maken van de plannen en zullen daar altijd voor open blijven staan. Wij  zullen alleen vrijwillig vertrekken als de bouw start van plannen waar de buurt achter staat

.

Wij nodigen u allemaal uit om op vrijdag 14 mei naar de Hallen te komen voor onze eerste filmavond. Om zes uur ‘s avonds zal er een heerlijke soep geserveerd worden in onze busbar terwijl de folkband Vurdalak akoustische nummers zal spelen. Als u vol zit kunt u nog even uitbuiken in de busbar met drankjes en om 9 uur ‘s avonds zal de film starten. Het is een avond voor iedereen  en iedereen is uitgenodigd.

Informatie:

Vrijdag 14 mei 2010

Onze deuren zijn vanaf 17.00 uur open. Eten en band vanaf 18.00 uur en film om 21.00 uur.

Wij hopen u allemaal te te zien!

Strijdbare groeten,

De Hallen Krakers